ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Η ΓΕΩΤΕΡ-ΑΤΕ έχει κερδίσει επάξια την εμπιστοσύνη των δημόσιων φορέων στην εκ νέου κατασκευή ή βελτίωση οδικών αρτηριών και κόμβων τηρώντας άριστα τις προδιαγραφές ποιότητας και χρόνων αποπεράτωσης των έργων. Στα παραπάνω έργα όπως και στην κατασκευή οδικών εισόδων-εξόδων καθώς και έργων αντιστήριξης ή βελτίωσης σε κύριους ή παράπλευρους άξονες εφαρμόζονται πάντα οι προβλεπόμενοι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας διεθνών προτύπων. Η λεπτομέρεια κατασκευής ιδιαίτερα στην πεζοδρόμηση και την οδοποιία εντός δήμων, συνέβαλε στην αισθητική αναβάθμιση πολλών περιοχών εντός και εκτός Αττικής .