Η ΓΕΩΤΕΡ-Α.Τ.Ε. έχει αναπτύξει μια μεγάλη παράδοση σε πάσης φύσεως λιμενικά έργα, όπως δημιουργία αλιευτικών καταφυγίων, επεκτάσεις μόλων, εκβαθύνσεις λιμένων, επισκευές κρηπιδωμάτων, κατασκευή υποθαλάσσιων αγωγών κ.α. Τα ήδη ολοκληρωμένα έργα σε ηπειρωτική Ελλάδα και νησιά , είναι μια ένδειξη της ποιότητας κατασκευής αλλά και των μεγάλων δυσκολιών στα οποία οι μηχανικοί της εταιρίας ανταποκρίθηκαν με επιτυχία.