Η ΓΕΩΤΕΡ Α.Τ.Ε. αναλαμβάνει κάθε είδους άδεια που σχετίζεται με δόμηση ή μηχανολογική εγκατάσταση, αυθαίρετη τακτοποίηση ή τοπογραφική μελέτη. Επιπλέον η έξυπνη και εργονομική σχεδίαση των χώρων μέσα από τρισδιάστατα μοντέλα συμβάλει στην καλύτερη αξιοποίηση των χώρων, την ακριβή χάραξη των δικτύων και την εξοικονόμηση χρόνου κόστους και ενέργειας.

ΓΕΩΤΕΡ-ΑΤΕ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ