Η βασική ομάδα μηχανικών της ΓΕΩΤΕΡ Α.Τ.Ε. καθώς και οι συνεργάτες μηχανικοί που στελεχώνουν την εταιρία ανάλογα με το μέγεθος του έργου, διαθέτουν τον απαραίτητο βαθμό και είδος πτυχίου καθώς και την εμπειρία για να ανταπεξέρχονται με άνεση στις δυσκολίες αλλά και ιδιαιτερότητες κάθε έργου.