ΠΡΟΦΙΛ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Η Ανώνυμη τεχνική εταιρεία “ΓΕΩΤΕΡ Α.Τ.Ε” ιδρύθηκε το 2010 στην Γλυφάδα Αττικής όπου και εδρεύει σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις.Η ΓΕΩΤΕΡ Α.Τ.Ε. δραστηριοποιείται στην εκτέλεση ενός ευρύτατου φάσματος Δημόσιων και Ιδιωτικών έργων, μικρής έως μεσαίας κλίμακας με κατασκευαστικό πτυχίο 2ας τάξεως με αριθμό ΜΕΕΠ 29226 και σύνθετης τεχνογνωσίας, όπως οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, λιμάνια, κτίρια, νοσοκομεία, μουσεία, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, κ.λ.π.Αξιοποιώντας την πολύπλευρη τεχνογνωσία της στον κατασκευαστικό κλάδο και χάρη στο ικανό και εξειδικευμένο προσωπικό της και στον ιδιόκτητο, υπερσύγχρονο εξοπλισμό της η ΓΕΩΤΕΡ Α.Τ.Ε. ανταποκρίνεται με επιτυχία στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς για άριστη ποιότητα και ταχεία ολοκλήρωση έργων που απαιτούν σύνθετες τεχνολογικές λύσεις. Η ΓΕΩΤΕΡ Α.Τ.Ε. επεκτείνει παράλληλα τις δραστηριότητές της σε νέα πεδία, διευρύνοντας το φάσμα προσφερόμενων υπηρεσιών και καταφέρνοντας να διατηρεί σταθερά την θέση που έχει αποκτήσει στον κλάδο των κατασκευών.Επιδεικνύοντας συνέπεια και υψηλό επίπεδο εργασίας σε κάθε είδος έργου που αναλαμβάνει η εταιρία γρήγορα καθιερώθηκε ως μια από τις πιο γνωστές και ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στο χώρο απολαμβάνοντας την εμπιστοσύνη μεγάλης βάσης πελατών και συνεργατών.

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

  • ΓΕΩΤΕΡ-ΑΤΕ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
    ΟΜΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  • liebherr-r-9100
    ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
  • ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ